Het CentERpanel

Het CentERpanel bestaat uit ongeveer 1.600 huishoudens, die iedere twee weken vragenlijsten invullen via internet. 

Op deze website vindt u meer informatie die voor u als CentERpanellid interessant kan zijn.
Kijkt u bijvoorbeeld eens bij "Nieuws en onderzoeken" voor resultaten van onderzoeken waaraan u hebt meegewerkt. 

Welkom op de website voor CentERpanelleden

Het CentERpanel is opgericht in 1991 en bestaat uit ongeveer 1.600 huishoudens. De leden van het CentERpanel zijn geselecteerd door middel van een adressensteekproef op basis van de landelijke postale afgiftepunten. De bewoners die wonen op de verkregen adressen is gevraagd of ze panellid wilden worden. Je kunt je dus niet zelf aanmelden om panellid te worden.

Een van de kenmerken van een panel is dat mensen over langere tijd kunnen worden gevolgd en dat zo maatschappelijke veranderingen kunnen worden bemerkt. Zo worden er vragen gesteld over uw gezondheid, en over uw sociale en financiële levensomstandigheden.
Een aantal vragenlijsten wordt dus regelmatig aan u voorgelegd. Het kan bijvoorbeeld gaan over uw gezondheid (elke acht weken), of over de financiële situatie van uw huishouden (elk jaar in een zestal vragenlijsten).

In het CentERpanel krijgt u elke twee weken vragenlijsten voorgelegd. Als in de eerste week de vragenlijsten niet of niet allemaal zijn ingevuld, dan worden ze in de tweede week herhaald. Zijn ze in de eerste week wél allemaal ingevuld, dan krijgt u in de tweede (herhaal)week geen vragenlijsten.

De vragenlijsten waaraan u meedoet worden aan u voorgelegd voor onderzoekers van universiteiten in binnen- en buitenland, en voor overheidsorganisaties.